Tin tổng quát

Điều chỉnh giá nước sạch, thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2022

Tạm ngưng cung cấp nước từ 21g 11/12/2021 đến 05g 12/12/2021 nhằm bảo trì nhà máy nước Thủ Đức

Tạm ngưng cung cấp nước từ 22g 04/12/2021 đến 05g 05/12/2021 nhằm bảo trì nhà máy nước Tân Hiệp

Thông báo Thêm thời gian tiếp Khách hàng trực tiếp tại Phòng Giao dịch

Thực hiện Chỉ thị Số 12-CT/TU ngày 22/07/2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Văn bản Số: 2468/UBND-VX về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo Tiếp Khách hàng Giao dịch trực tiếp tại Phòng Giao dịch Công ty từ 07h30 ngày 19/10/2021

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo thông tin liên hệ chính thức

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa xin thông báo đến Quý khách hàng về việc ghi chỉ số và thu tiền nước trong giai đoạn giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Cung Cấp Chỉ Số Nước trên Zalo

Gián đoạn cung cấp nước từ 0h00 đến 04h00 ngày 14/03/2021


Tin nội bộ

ĐỐI VỚI SINH VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ

ĐỐI VỚI HỘ KHẨU TPHCM NHƯNG KHÔNG CÙNG ĐỊA CHỈ HÓA ĐƠN

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÓ HỘ KHẨU TPHCM

SANG TÊN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC - ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TRƯỜNG HỢP SANG TÊN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC- ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:


Chất lượng nước

Chất lượng nước ăn uống Công ty CPCN Tân Hòa - Ngày 14/07/2020

Chất lượng nước ăn uống Công ty CPCN Tân Hòa - Ngày 01/07/2020

Chất lượng nước ăn uống Công ty CPCN Tân Hòa - Ngày 27/05/2020

Chất lượng nước ăn uống Công ty CPCN Tân Hòa - Ngày 10/06/2020

Chất lượng nước ăn uống Công ty CPCN Tân Hòa - Ngày 25/04/2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước máy thuộc địa bàn quản lý ngày 21/08/2019

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước máy thuộc địa bàn quản lý ngày 12/03/2019.

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước máy thuộc địa bàn quản lý ngày 06/03/2019.