Tin tổng quát

Điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các khách hàng sử dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Điều chỉnh kỳ biên đọc chỉ số đồng hồ nước từ kỳ 01/2023

Tạm ngừng dịch vụ cấp nước Quận Tân Bình từ 21h ngày 12/11/2022 đến 05h ngày 13/11/2022