Tin tổng quát

Tạm ngừng dịch vụ cấp nước Quận Tân Phú từ 22h ngày 06/10/2022 đến 06h ngày 07/10/2022

Tạm ngừng dịch vụ cấp nước Quận Tân Bình từ 22h ngày 06/10/2022 đến 06h ngày 07/10/2022

Thư Cảm Ơn

Monday 03/10/22

Khách Hàng gửi thư cảm ơn quy trình xử lý dịch vụ cấp nước của Công ty