Tin tổng quát

Điều chỉnh kỳ biên đọc chỉ số đồng hồ nước từ kỳ 01/2023

Tạm ngừng dịch vụ cấp nước Quận Tân Bình từ 21h ngày 12/11/2022 đến 05h ngày 13/11/2022

Tạm ngừng dịch vụ cấp nước Quận Tân Phú từ 22h ngày 06/10/2022 đến 06h ngày 07/10/2022

Tạm ngừng dịch vụ cấp nước Quận Tân Bình từ 22h ngày 06/10/2022 đến 06h ngày 07/10/2022

Thư Cảm Ơn

Monday 03/10/22

Khách Hàng gửi thư cảm ơn quy trình xử lý dịch vụ cấp nước của Công ty

Cung Cấp Chỉ Số Nước trên Zalo

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa xin thông báo đến Quý khách lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022

Tạm ngưng cung cấp nước tại Quận Tân Bình từ 21h00 ngày 18/06/2022 đến 05h00 ngày 19/06/2022

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa xin thông báo đến Quý khách hàng về việc ghi chỉ số và thu tiền nước trong giai đoạn giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo thông tin liên hệ chính thức


Tin nội bộ

ĐỐI VỚI SINH VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ

ĐỐI VỚI HỘ KHẨU TPHCM NHƯNG KHÔNG CÙNG ĐỊA CHỈ HÓA ĐƠN

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÓ HỘ KHẨU TPHCM

SANG TÊN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC - ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TRƯỜNG HỢP SANG TÊN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC- ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:


Chất lượng nước

Chất lượng nước ăn uống Công ty CPCN Tân Hòa - Ngày 14/07/2020

Chất lượng nước ăn uống Công ty CPCN Tân Hòa - Ngày 01/07/2020

Chất lượng nước ăn uống Công ty CPCN Tân Hòa - Ngày 27/05/2020

Chất lượng nước ăn uống Công ty CPCN Tân Hòa - Ngày 10/06/2020

Chất lượng nước ăn uống Công ty CPCN Tân Hòa - Ngày 25/04/2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước máy thuộc địa bàn quản lý ngày 21/08/2019

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước máy thuộc địa bàn quản lý ngày 12/03/2019.

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước máy thuộc địa bàn quản lý ngày 06/03/2019.