Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 19006489

Fax: (028) 39557977

Email: cskh@capnuoctanhoa.com.vn

Website: capnuoctanhoa.com.vn

 TỔNG ĐÀI:

19006489

 FAX:

(028) 39557977

 BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch HĐTV

(028) 39557055

 Ông. Phạm Anh Tài

Giám đốc

(028) 39557988

 Bà.  Trầm Thị Cẩm Vân

Phó GĐ Kinh doanh

(028) 39557199

 Ông. Trần Công Lễ

Phó GĐ Kỹ Thuật

(028) 39560848

 Ông. Trương Tấn Quốc

 KHỐI KỸ THUẬT

Phòng KTCN

(028) 39557757

 Ông. Nguyễn Trần Lam

Phòng GNKDT

(028) 39557708

 Ông. Lê Văn Nghiêm

Đội Thi Công Tu Bổ
(Quản Lý Quận Tân Bình)

(028) 39722553

 Ông. Trần Việt Tiến

Đội Thi Công Xây Lắp

(Quản Lý Quận Tân Phú)

(028) 39559820

 Ông. Nguyễn Lê Hoàng

  KHỐI THAM MƯU

Phòng Tổ Chức Hành Chánh

(028) 39557877

 Bà. Hồ Thị Quý Bình

Phòng Kế Hoạch Đầu Tư (Ban Quản lý Dự án)

(028) 39557603

 Ông. Nguyễn Huy Phú

Phòng Kế Toán Tài Chính

(028) 39557759

 Bà. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phòng Khach Hang

(028) 19006489

 Bà. Nguyen Thi Hai Quy

 KHỐI KINH DOANH

Đội Quản Lý Đồng hồ Nước

(028) 39557628

 Ông. Nguyễn Minh Sang

Đội Thu Tiền

(028) 39557795

 Ông. Nguyễn Ngọc Ẩn

Phòng Thương vụ

(028) 39557620

 Ông. Nguyễn Văn Đảm

 

 

5/1/2019 12:00:00 AM
1