CẮT CHUYỂN ĐỊNH MỨC NƯỚC


ĐỐI VỚI HỘ KHẨU TPHCM NHƯNG KHÔNG CÙNG ĐỊA CHỈ HÓA ĐƠN


☞ Hồ sơ đăng ký tăng hoặc giảm định mức nước gồm:

✔️️ Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất nơi cũ (nếu có) và nơi đăng ký mới.

✔️️ Bản sao Sổ hộ khẩu tại TP.HCM (các hộ sử dụng chung nếu có) (Kèm theo bản chính hoặc sao y công chứng 6 tháng)

✔️️ Bản sao Quyết định đổi số nhà hoặc Giấy xác nhận 2 số nhà là một được chính quyền địa phương xác nhận (Trường hợp nếu địa chỉ trên hoá đơn không trùng với địa chỉ trên sổ hộ khẩu )

✔️️ Giấy xác nhận tạm trú của tất cả nhân khẩu đang tạm trú tại địa chỉ xin định mức nước có xác nhận Công an Phường theo mẫu ( có ký tên đóng dấu). Trường hợp tạm trú cùng Phường không cần xác nhận của Công an.

✔️️ Hợp đồng thuê nhà.

☞ Tải mẫu cắt chuyển định mức TẠI ĐÂY

 ✍ Địa điểm tiếp nhận hố sơ

      ✅ Quầy giao dịch khách hàng - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

      ✅ Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh

      ✅ Mọi thắc mắc xin liên hệ: ①⑨⓪⓪⑥④⑧⑨

 

11/05/2023