PHIẾU YÊU CẦU LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ NƯỚCTôi có nhu cầu sử dụng nguồn nước máy, nên yêu cầu Công ty lắp đặt cho tôi một đồng hồ nước để sử dụng vào mục đích:

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐÍNH KÈM GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ
(Tài liệu đính kèm tối đa 10MB)


  • Giới hạn mỗi file tải lên không lớn hơn 1MB
  • Địa chỉ trên căn cước công dân và địa chỉ yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước là giống nhau

VIDEO HƯỚNG DẪN