• Quý Khách hàng vui lòng truy cập đường link:  https://zalo.me/513683145569486355 để  QUAN TÂM trang Zalo Official Account Cấp Nước Tân Hòa trên Zalo
 • Khách hàng vui lòng tra cứu thời gian ghi chỉ số nước qua Official Account Cấp Nước Tân Hòa (Menu Tra Cứu -> Lịch đọc số) để biết ngày ghi chỉ số nước để Quý khách báo chi số nước.
 • Lưu ý Khách hàng chỉ được báo chỉ số nước trong khoảng thời gian trước 02 ngày và sau 01 hoặc  02 ngày tính từ ngày ghi chỉ số.
  • Ví dụ minh họa thời gian được phép báo chỉ số nước: ngày - 01 <= ngày <= ngày + 01. Cụ thể ngày ghi chỉ số nước là ngày 05/01/2021 thì khách hàng được phép báo chỉ số nước trong khoảng từ ngày 04/01/2021 đến ngày 06/01/2021

 Các bước thao tác cung cấp chỉ số nước trên Zalo:

B1: Truy cập Official Account Cấp Nước Tân Hòa

B2: Truy cập Menu Tra Cứu -> Cung Cấp Chỉ Số Nước

B3: Tiến hành cung cấp chỉ số nước

B4: Nhập 11 số danh bộ, sau đó bấm nút Kiểm Tra

B5: Kiểm tra thông tin Khách HàngĐịa Chỉ xem chính xác không

B6: Nhập Chỉ Số Nước và hình chụp Đồng Hồ Nước

B7: Bấm nút Gửi

B8: Hệ thống sẽ trả kết Thành Công hay Thất Bại

Hướng dẫn tra cứu 11 số danh bộ

☞ Video hướng dẫn quan tâm Zalo Official Account Cấp Nước Tân Hòa


 • Quý Khách hàng vui lòng truy cập đường link:  https://zalo.me/513683145569486355 để  QUAN TÂM trang Zalo Official Account Cấp Nước Tân Hòa trên Zalo
 • Khách hàng vui lòng tra cứu thời gian ghi chỉ số nước qua Official Account Cấp Nước Tân Hòa (Menu Tra cứu -> Lịch đọc số) để biết ngày ghi chỉ số nước để Quý khách báo chi số nước.
 • Lưu ý Khách hàng chỉ được báo chỉ số nước trong khoảng thời gian trước 02 ngày và sau 01 hoặc  02 ngày tính từ ngày ghi chỉ số.
  • Ví dụ minh họa thời gian được phép báo chỉ số nước: ngày - 01 <= ngày <= ngày + 01. Cụ thể ngày ghi chỉ số nước là ngày 05/01/2021 thì khách hàng được phép báo chỉ số nước trong khoảng từ ngày 04/01/2021 đến ngày 06/01/2021

 Soạn tin nhắn trên Zalo theo cú pháp như sau:

 CSN_<danh bộ>_<chỉ số nước>

 • Trong đó:
  • CSN  là tên cú pháp
  • _  là dấu gạch dưới hoặc khoản trắng
  • <danh bộ> là 11 số danh bộ trên hóa đơn tiền nước
  • <chỉ số nước>  là chỉ số màu đen trên đồng hồ nước
 • Ví dụ: Khách hàng báo chỉ số cho số danh bộ :13031210017

Hướng dẫn tra cứu 11 số danh bộ

☞ Video hướng dẫn quan tâm Zalo Official Account Cấp Nước Tân Hòa

 

Video hướng dẫn soạn tin nhắn trên Zalo: