ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC


1.   THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU


2.   ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỊNH MỨC CHO ĐỊA CHỈ


Riêng đối với các trường hợp người tạm trú (KT3) được cấp định mức nước, sau 12 tháng kể từ ngày đăng ký, tôi sẽ liên hệ trực tiếp Công ty để đăng ký lại định mức nước. Nếu tôi không liên hệ, công ty sẽ điều chỉnh giảm định mức của những người tạm trú dài hạn vào hóa đơn tiền nước kỳ kế tiếp. Tôi không khiếu nại và đồng ý thanh toán hóa đơn tiền nước đã được lập có định mức nước bị cắt giảm.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐÍNH KÈM GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ (Tài liệu đính kèm tối đa 10MB)


(*) Thông tin yêu cầu phải nhập

VIDEO HƯỚNG DẪN