Cung Cấp Chỉ Số Nước trên Zalo


Cung Cấp Chỉ Số Nước trên Zalo


Khách hàng vui lòng QUAN TÂM trang Zalo Official Account Cấp Nước Tân Hòa trên Zalo

Khách hàng vui lòng tra cứu thời gian ghi chỉ số nước trước, để biết thời gian báo chi số nước.

Khách hàng chỉ được báo chỉ số nước trong khoảng thời gian trước 2 ngày và sau 1-2 ngày tình tứ ngày ghi chỉ số.

Ví dụ minh họa thời gian được phép báo chỉ số nước: ngày - 2 <= ngày <= ngày + 1-2

Ví dụ ngày ghi chỉ số nước là ngày 5/1/2020 thì khách hàng được phép báo chỉ số nước trong khoảng từ ngày 3/1/2020 đến ngày 6-7/1/2020

 

Soạn tin nhắn trên Zalo theo cú pháp như sau:

CSN_xxxxxxxxxxx_chỉ số nước

trong đó:

  CSN  là tên cú pháp

  _  là dấu gạch dưới

  xxxxxxxxxxx  là 11 số danh bộ trên hóa đơn tiền nước

  chỉ số nước  là chỉ số màu đen trên đồng hồ nước

 

hướng dẫn 11 số danh bộ

 

clip hướng dẫn quan tâm Zalo Official Account Cấp Nước Tân Hòa

 

clip hướng dẫn soạn tin nhắn trên Zalo:


31-03-2020
1