SANG TÊN HỢP ĐỒNG - DOANH NGHIỆP


SANG TÊN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC - ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP


☞ Hồ sơ cần thiết để sang tên hợp đồng gồm:

✔️️  Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất.

✔️️  Mẫu phiếu đề nghị sang tên và hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu công ty).

✔️️  Bản sao giấy chủ quyền nhà, Hợp đồng thuê nhà (Kèm theo bản chính hoặc sao y công chứng 6 tháng).

✔️️  Giấy ưng thuận của chủ sở hữu hoặc cùng những người đồng sỡ hữu của bất động sản có xác nhận UBND Phường - Quận cho đối tượng là cá nhân. Tải mẫu tại đây

✔️️  Bản sao giấy đăng ký kinh doanh + mã số thuế. Trường hợp xuất hóa đơn về không cùng địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước yêu cầu làm công văn xuất hóa đơn cho Trụ sở chính.

   ✍ Địa điểm tiếp nhận hố sơ

      ✅ Quầy giao dịch khách hàng - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

      ✅ Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh

      ✅ Mọi thắc mắc xin liên hệ: ①⑨⓪⓪⑥④⑧⑨

11/05/2023