Tạm ngưng dịch vụ cấp nước một số Phường thuộc Quận Tân Bình, Quận Tân Phú


Tạm ngưng dịch vụ cấp nước một số Phường thuộc Quận Tân Bình, Quận Tân Phú để bảo trì Nhà máy nước Tân Hiệp từ 22h ngày 19/02/2022 đến 05h ngày 20/02/2022


 

21/04/2022