Tạm ngừng dịch vụ cấp nước Quận Tân Phú từ 22h ngày 06/10/2022


Tạm ngừng dịch vụ cấp nước Quận Tân Phú từ 22h ngày 06/10/2022 đến 06h ngày 07/10/2022


05/10/2022