Tạm ngưng dịch vụ cấp nước quận Tân Bình từ 20h00 ngày 13/05/2022


Tạm ngưng dịch vụ cấp nước phường 04, 12, 13, 15 quận Tân Bình từ 20h00 ngày 13/05/2022 đến 06h00 ngày 14/05/2022


26/05/2022