THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC PHƯỜNG 03, 05, 12 Q.TÂN BÌNH TỪ 22H00 ĐẾN 05H00 CÁC NGÀY 18, 19, 20, 21, 22/01/2024


Căn cứ Thông báo số 0695,0696,0697/TH-KTCN ngày 18/01/2024 về việc gián đoạn dịch vụ cấp nước để phục vụ công tác “Cắt tê, đấu nối công trình cải tạo ống cũ mục khu vực Q. Tân Bình”. Trong thời gian thi công, sửa chữa áp lực nước tại các khu vực trên sẽ yếu dần và đi đến gián đoạn nước.


 

18/01/2024