THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC PHƯỜNG 03, Q.TÂN BÌNH TỪ 22H00 ĐẾN 05H00 CÁC NGÀY 5,6,7/01/2024


Căn cứ Thông báo số 0437/TH-KTCN ngày 05/01/2024 về việc gián đoạn dịch vụ cấp nước để phục vụ công tác “Xây hầm và sửa chữa Đồng hồ tổng bị hư hỏng tại DMA 03-06”. Trong thời gian thi công, sửa chữa áp lực nước tại các khu vực trên sẽ yếu dần và đi đến gián đoạn nước.


https://office.cskhtanhoa.com.vn/Upload/VBNoiBo/OO04012024162442U0161/0437.TH_KTCN.pdf

05/01/2024