THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC PHƯỜNG 4,12 Q.TÂN BÌNH TỪ 22H00 ĐẾN 05H00 CÁC NGÀY 8,9/07/2024


Căn cứ Thông báo số 5029/TH-KTCN ngày 05/07/2024 về việc gián đoạn dịch vụ cấp nước để phục vụ công tác “Hỗ trợ thay đồng hồ tổng”. Trong thời gian thi công, sửa chữa áp lực nước sẽ yếu dần và đi đến ngưng nước.


05/07/2024