THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT THÍ ĐIỂM GIẢM THẤT THOÁT NƯỚC VÀ NÂNG CAO PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG BẰNG ĐỒNG HỒ NƯỚC THÔNG MINH.


Căn cứ Thông báo 4985,4986/TH-KTCN ngày 03/07/2024 về việc triển khai lắp đặt thí điểm giảm thất thoát nước và nâng cao phục vụ khách hàng bằng đồng hồ nước thông minh trên địa bàn quận Tân Bình và Tân Phú do Công ty quản lý.


 

04/07/2024