Về việc điều chỉnh phí thu hộ tiền nước thông qua ví điện tử Payoo


Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa thông báo đến Quý Khách hàng về việc điều chỉnh phí thu hộ tiền nước thông qua ví điện tử Payoo


01/04/2024