ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NHÀ TRỌ


ĐỐI VỚI SINH VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ


 Hồ sơ đăng ký định mức nước gồm:

✔️️  Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.

✔️️  Bản sao sổ hộ khẩu của người tạm trú có HKTT tại Tp. Hồ Chí Minh (Kèm theo bản chính hoặc sao y công chứng 6 tháng)

✔️️ Giấy xác nhận tạm trú tất cả nhân khẩu đang tạm trú tại địa chỉ xin đăng ký định mức có xác nhận Công an Phường theo mẫu (có ký tên đóng dấu).

✔️️ Hợp đồng thuê nhà.

☞ Tải mẫu Đơn xác nhận tạm trú TẠI ĐÂY

 ✍ Địa điểm tiếp nhận hố sơ

✅ Quầy giao dịch khách hàng - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

✅ Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh

✅ Mọi thắc mắc xin liên hệ: ①⑨⓪⓪⑥④⑧⑨

04-07-2020