PHIẾU YÊU CẦU LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ NƯỚCTôi có nhu cầu sử dụng nguồn nước máy, nên yêu cầu Công ty lắp đặt cho tôi một đồng hồ nước để sử dụng vào mục đích:

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐÍNH KÈM GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ (Tài liệu đính kèm tối đa 10MB)


(*) Thông tin yêu cầu phải nhập

Lưu ý: “Hộ khẩu thường trú” tại địa chỉ yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước và được photo đầy đủ để được cấp định mức sử dụng nước.

VIDEO HƯỚNG DẪN