CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Địa chỉ: 215 Trần Thủ Độ - Phường Phú Thạnh - Quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh
Phòng giao dịch: 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 19006489

Fax: (028) 39557977

Email: cskh@capnuoctanhoa.com.vn

Website: capnuoctanhoa.com.vn

 TỔNG ĐÀI:

19006489

 FAX:

(028) 39557977

 BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch HĐTV

(028) 39557055

 Bà. Trần Thị Ngọc Luyến

Giám đốc

(028) 39557988

 Ông. Nguyễn Mười

Phó GĐ Kinh doanh

(028) 39557199

 Ông. Lê Trung Thành

Phó GĐ Kỹ Thuật

(028) 39560848

 

 KHỐI KỸ THUẬT

Phòng KTCN

(028) 39557757

 Ông. Nguyễn Trần Lam

Phòng GNKDT

(028) 39557708

 Ông. Võ Công Minh

Đội Thi Công - Tu Bổ

(028) 39722553

(028) 39559820

 Ông. Nguyễn Lê Hoàng

  KHỐI THAM MƯU

Phòng Tổ Chức Hành Chánh

(028) 39557877

Ông. Nguyễn Văn Đảm

Phòng Kế Hoạch Đầu Tư (Ban Quản lý Dự án)

(028) 39557603

 Ông. Nguyễn Huy Phú

Phòng Kế Toán Tài Chính

(028) 39557759

 Bà. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phòng Khách Hàng

19006489

 Bà. Nguyễn Thị Hải Quý

 KHỐI KINH DOANH

Đội Quản Lý Đồng hồ Nước

(028) 39557628

 Ông. Nguyễn Ngọc Ẩn

Đội Thu Tiền

(028) 39557795

  Bà. Hồ Thị Quý Bình

Phòng Thương vụ

(028) 39557620

  Ông. Nguyễn Minh Sang