THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH


22/02/2024 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 01/2024
24/01/2024 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 12/2023
20/12/2023 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 11/2023
13/11/2023 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 10/2023
11/10/2023 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 09/2023
21/09/2023 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 08/2023
05/09/2023 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 07/2023
31/07/2023 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 06/2023
15/06/2023 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 05/2023
08/05/2023 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 04/2023