THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH


10/07/2024 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 06/2024
12/06/2024 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 05/2024
08/05/2024 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 04/2024
12/04/2024 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 03/2024
26/03/2024 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 02/2024
22/02/2024 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 01/2024
24/01/2024 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 12/2023
20/12/2023 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 11/2023
13/11/2023 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 10/2023
11/10/2023 Chất lượng nước sạch CPCN Tân Hòa tháng 09/2023