ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC


ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÓ HỘ KHẨU TPHCM


☞ Hồ sơ đăng ký tăng hoặc giảm định mức nước gồm:

     ✔️️ Hóa  đơn tiền nước kỳ mới nhất.

    ✔️️ Bản sao Sổ hộ khẩu tại TP.HCM (các hộ sử dụng chung nếu có) hoặc Sổ tạm trú KT3 có địa chỉ đúng với địa chỉ gắn ĐHN (Kèm theo bản chính hoặc sao y công chứng 6 tháng)

    ✔️️Bản sao Quyết định đổi số nhà hoặc Giấy xác nhận 2 số nhà là một được chính quyền địa phương xác nhận (Trường hợp nếu địa chỉ trên hoá đơn không trùng với địa chỉ trên sổ hộ khẩu )

     ✔️️ Hợp đồng thuê nhà.

 Địa điểm tiếp nhận hố sơ

      ✅ Quầy giao dịch khách hàng - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

      ✅ Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh

      ✅ Mọi thắc mắc xin liên hệ  ①⑨⓪⓪⑥④⑧⑨

11/05/2023