ĐĂNG KÝ GẮN MỚI - NÂNG - DỜI ĐHN


Hồ sơ thục tục xin đăng ký GẮN MỚI - NÂNG - DỜI ĐHN


❂ GẮN MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC

  ☞ Hồ sơ khách hàng nộp kèm chứng thực sao y bản chính trong vòng 6 tháng (hoặc đem theo bản chính để đối chiếu) một trong những giấy tờ liên quan đến địa chỉ lắp đặt ĐHN như sau:

✔️️  Phiếu yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước ( Download biểu mẫu Phiếu Yêu Cầu.....)

✔️️  Bản sao Giấy chủ quyền nhà. Nếu trường hợp chủ quyền đã thế chấp phải có hợp đồng có xác nhận của ngân hàng 

✔️️ Bản sao Sổ hộ khẩu, các hộ sử dụng chung tại TP.HCM hoặc Sổ tạm trú HK09 có địa chỉ đúng với địa chỉ gắn ĐHN

✔️️ Giấy cấp nhà trong nội bộ cơ quan hoặc quyết định cấp nhà của cơ quan có thẩm quyền.

✔️️ Hợp đồng của cá nhân, hay tổ chức thuê nhà của Nhà nước.

✔️️ Giấy phép xây dựng nhà.

✔️️ Giấy cấp số nhà của cơ quan có thẩm quyền các Quận, Huyện.

✔️️ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực thi hành của Tòa án công nhận quyền sở hữu, sử dụng, thừa kế nhà.

✔️️ Giấy chứng nhận tạm trú của Công an phường, xã.

✔️️ Quyết định giao đất của cơ quan chức năng cho chủ đầu tư xây dựng công trình (trong trường hợp chủ đầu tư đang xây công trình, chưa chuyển nhượng cho người sử dụng)

NÂNG -  DỜI ĐỒNG HỒ NƯỚC ☞ Hồ sơ khách hàng gồm :

✔️️  Phiếu yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước ( Download biểu mẫu Phiếu Yêu Cầu.....)

✔️️  Hóa đơn tiền nước gần nhất

 Địa điểm tiếp nhận hố sơ

      ✅ Quầy giao dịch khách hàng - CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HÒA

      ✅ Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh

      ✅ Mọi thắc mắc xin liên hệ: ①⑨⓪⓪⑥④⑧⑨

 

11/05/2023