SANG TÊN HỢP ĐỒNG - CÁ NHÂN


TRƯỜNG HỢP SANG TÊN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC- ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:


☞ Hồ sơ cần thiết để sang tên hợp đồng gồm:

✔️️  Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất.

✔️️  Bản sao Giấy chủ quyền nhà. Nếu trường hợp chủ quyền đã thế chấp phải có hợp đồng có xác nhận của ngân hàng (Kèm theo bản chính hoặc sao y công chứng 6 tháng). 

✔️️ Bản sao Sổ hộ khẩu, các hộ sử dụng chung tại TP.HCM hoặc Sổ tạm trú KT3 có địa chỉ đúng với địa chỉ gắn ĐHN (Kèm theo bản chính hoặc sao y công chứng 6 tháng). Nếu không cùng địa chỉ vui lòng tải mẫu cắt chuyển định mức tại đây 

✔️️ Thanh toán tất cả hóa đơn tiền nước đã phát hành.🔔

 Địa điểm tiếp nhận hố sơ

      ✅ Quầy giao dịch khách hàng - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

      ✅ Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh

      ✅ Mọi thắc mắc xin liên hệ: ①⑨⓪⓪⑥④⑧⑨

 

 

 

11/05/2023