SANG TÊN HỢP ĐỒNG - DOANH NGHIỆP


SANG TÊN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC - ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP


 Hồ sơ cần thiết để sang tên hợp đồng gồm:

✔️️  Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất.

✔️️  Mẫu phiếu đề nghị sang tên và hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu công ty).

✔️️  Bản sao giấy chủ quyền nhà, Hợp đồng thuê nhà (Kèm theo bản chính hoặc sao y công chứng 6 tháng).

✔️️  Giấy ưng thuận của chủ sở hữu hoặc cùng những người đồng sỡ hữu của bất động sản có xác nhận UBND Phường - Quận cho đối tượng là cá nhân. Tải mẫu tại đây

✔️️  Bản sao giấy đăng ký kinh doanh + mã số thuế. Trường hợp xuất hóa đơn về không cùng địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước yêu cầu làm công văn xuất hóa đơn cho Trụ sở chính.

    Địa điểm tiếp nhận hố sơ

      ✅ Quầy giao dịch khách hàng - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

      ✅ Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh

      ✅ Mọi thắc mắc xin liên hệ: ①⑨⓪⓪⑥④⑧⑨

04-07-2020