Tạm ngừng dịch vụ cấp nước Quận Tân Bình từ 21h ngày 12/11/2022


Tạm ngừng dịch vụ cấp nước Quận Tân Bình từ 21h ngày 12/11/2022 đến 05h ngày 13/11/2022


09/11/2022