THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC KHU VỰC PHƯỜNG 10 VÀ 13 Q. TÂN BÌNH TỪ 23H30 ĐẾN 05H00 CÁC NGÀY 27,28/02/2024


Căn cứ Thông báo số 1055,1056/TH-KTCN ngày 23/02/2024 về việc gián đoạn dịch vụ cấp nước để khoanh vùng rò rỉ, giảm thất thoát nước. Trong thời gian thi công, sửa chữa áp lực nước sẽ yếu dần và đi đến cúp nước.


 

 

 

26/02/2024