THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC KHU VỰC PHƯỜNG TÂN THỚI HÒA, TÂN QUÝ, Q.TÂN PHÚ TỪ 23H30 ĐẾN 05H00 CÁC NGÀY 26,27/02/2024


Căn cứ Thông báo số 1053,1054/TH-KTCN ngày 23/02/2024 về việc gián đoạn dịch vụ cấp nước để khoanh vùng rò rỉ, giảm thất thoát nước. Trong thời gian thi công, sửa chữa áp lực nước sẽ yếu dần và đi đến cúp nước.


 

26/02/2024