Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước máy thuộc địa bàn quản lý ngày 21/08/2019 Chất lượng nước ăn uống CPCN Tân Hòa 21/08/2019 9/7/2019 11:19:11 PM
1