Phát hành hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy


📍Thực hiện nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hoá đơn điện tử. 📍Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng cải cách thủ tục hành chánh góp phần thuận tiện trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, sử dụng hoá đơn.


🔔🔔🔔🔔CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA  TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 🔔🔔🔔

🔴🔴🔴KỂ TỪ KỲ 7️⃣2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣         PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ THAY THẾ HOÁ ĐƠN GIẤY

🚩🚩🚩Link in hoá đơn điện tử 🔜🔜🔜https://hddt.sawaco.com.vn/

🚩🚩🚩HOTLINE : 19006489

29-06-2020