THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC PHƯỜNG TÂY THẠNH, PHÚ THẠNH Q.TÂN PHÚ TỪ 22H00 ĐẾN 05H00 CÁC NGÀY 1,2,3,4/07/2024


Căn cứ Thông báo số 4958/TH-KTCN ngày 02/07/2024 về việc gián đoạn dịch vụ cấp nước để phục vụ công tác “Xử lý giao cắt ống cấp nước bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm”. Trong thời gian thi công, sửa chữa áp lực nước sẽ yếu dần và đi đến ngưng nước.


 

02/07/2024