THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC PHƯỜNG 04 Q.TÂN BÌNH TỪ 23H30 ĐẾN 05H00 CÁC NGÀY 14,15,16,17/06/2024


Căn cứ Thông báo số 4675/TH-KTCN ngày 14/06/2024 về việc gián đoạn dịch vụ cấp nước để phục vụ công tác “Xử lý giao cắt ống cấp nước bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án hạ tầng giao thông”. Trong thời gian thi công, sửa chữa áp lực nước sẽ yếu dần và đi đến ngưng nước


14/06/2024