THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC PHƯỜNG 06 Q.TÂN BÌNH TỪ 22H00 ĐẾN 05H00 CÁC NGÀY 11,12,13,14,15,16/06/2024


Căn cứ Thông báo số 4508/TH-KTCN ngày 11/06/2024 về việc gián đoạn dịch vụ cấp nước để phục vụ công tác “Xử lý giao cắt ống cấp nước bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án hạ tầng giao thông”. Trong thời gian thi công, sửa chữa áp lực nước sẽ yếu dần và đi đến ngưng nước.


 

11/06/2024