THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC PHƯỜNG TÂY THẠNH, Q.TÂN PHÚ TỪ 22H00 ĐẾN 05H00 CÁC NGÀY 8,9/07/2024


Căn cứ Thông báo số 5080/TH-KTCN ngày 08/07/2024 về việc gián đoạn dịch vụ cấp nước để phục vụ công tác “Hoàn thiện mạng lưới cấp nước khu vực các Phường thuộc Quận Tân Phú”.Trong thời gian thi công, sửa chữa áp lực nước sẽ yếu dần và đi đến cúp nước.


09/07/2024