THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC CÁC PHƯỜNG 2,6,7,8,9,10,11 Q.TÂN BÌNH TỪ 22H00 ĐẾN 05H00 CÁC NGÀY 14,15,16/05/2024


Căn cứ Thông báo số 3453/TH-KTCN ngày 14/05/2024 về việc gián đoạn dịch vụ cấp nước để phục vụ công tác “Đóng nước khắc phục sự cố xì bể ống nước DN1500”.. Trong thời gian thi công, sửa chữa áp lực nước tại các khu vực trên sẽ yếu dần và đi đến gián đoạn nước.


 

14/05/2024